E-mail: dekanat.zerno@gmail.com

ВЧЕНА РАДА ФАКУЛЬТЕТУ»»

Освітні програми та перелік освітніх компонентів»»

РЕЙТИНГ здобувачів вищої освіти СВО «бакалавр» та «магістр» факультету технології зерна і зернового бізнесу за 2018-2019 навчальний рік
НОВИНИ »»
Видатні випускники факультету - лауреати почесних звань »»

Графік навчального процесу
заочна форма навчання 1 семестр 2019-2020


Курс

076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

133 «Галузеве машинобудування»

181 «Харчові технології та інженерія»

1

Настановча  12.09.2019-14.09.2019    Екзаменаційна    18.11.2019-30.11.2019

2

Настановча  09.09.2019-11.09.2019    Екзаменаційна 28.10.2019-09.11.2019

3

Настановча 09.09.2019-11.09.2019       Екзаменаційна 21.10.2019-09.11.2019

4 (1 скор. 2 роки)

Настановча  12.09.2019-14.09.2019     Екзаменаційна 11.11.2019-30.11.2019

5 (2 скор. 2 роки)

Екзаменаційна 26.09.2019-12.10.2019

Екзаменаційна26.09.19-09.10.19

Магістр
1 курс

Настановча 16.09.2019-18.09.2019     Екзаменаційна 02.12.2019-21.12.2019

Магістр
2 курс

Виконання кваліфікаційної роботи

Настановча 16.09.2019-18.09.2019     
Екзаменаційна 02.12.2019-18.12.2019

Виховна робота »»

Анотації на кваліфікаційні роботи магістрів:

Кафедра технології переробки зерна >>>>

Кафедра технології зберігання зерна >>>>

Кафедра технології комбікормів і біопалива >>>>

Кафедра технологіче обладнання зернових виробництв >>>>

Кафедра управління бізнесом >>>>

Кафедра технології хліба, кондитерських, макаронних виробів і харчоконцентратів >>>>

Перелік предметів ЗНО для вступу на навчання у 2019 році:

Студентська рада »»
 

       ОДЕРЖУВАЧ:       ОНАХТ
       КОД ОКПО:           02071062
       МФО:                    820172
       p/p: UA198201720313281001201014953
       БАНК ОДЕРЖУВАЧА:   ДКСУ у м. Києві
       ПРИЗНАЧЕННЯ   КБК 25010100, КПК 2201160
       ПЛАТЕЖУ:   Платня за навчання в академії
       (курси, додаткові  консультації)

       <П.І.Б.>, денна (заочна)
       спец-____ курс -______, без ПДВ

       ОДЕРЖУВАЧ:       ОНАХТ
       КОД
ОКПО:           02071062
       МФО:                    820172
       p/p:  UA208201720313251001202014953
       БАНК
ОДЕРЖУВАЧА:   ДКСУ у м. Києві
       ПРИЗНАЧЕННЯ   КБК 25010200, КПК 2201160
       ПЛАТЕЖУ:   Платня
за проживання у гуртожитку
       (
проживання в кімнаті для приїжджих)
       №____
студента,   <П.І.Б.>     ,
    
кімната №____     за <місяць> 20__ р.
       
без ПДВ

 

Україна є одним з лідерів на світовому ринку зерна, тому потребує постійного оновлення ресурсного потенціалу,  одним з елементів якого є кадрова складова.
Ринок зерна розвивається таким чином, що потребує виходу за межі однієї країни та все більшу інтеграцію у світову економіку. Так, у 2018 році тільки експорт зернових з України забезпечив середньомісячне надходження валютної виручки в сумі 0,5 млрд. США. За 2018 рік завдяки збільшенню обсягів експорту агросектор забезпечив 28% валютних надходжень в нашу економіку.
Згідно опитуванню експертів агробізнесу сформовано рейтинг інвестиційної привабливості галузей, в  якому одно з перших місць посідає – торгівля зерном, її інфраструктура. Внаслідок цього є необхідним забезпечити висококваліфікованими кадрами безпосередньо сектор вирощування зернових, і, що важливіше, сектори їх переробки, зберігання, транспортування і реалізації, тобто торгівлі.
Тому нині постала необхідність підготовки фахівців, які б мали при підготовці одночасно технологічну (інженерну) і економічну (торгівельну), складову. Торгівля зерновими в Україні набула міжнародного змісту, тому підготовка фахівців саме для міжнародного рівня є стратегічним напрямом в освіті.
Тільки за наявністю таких фахівців Україна буде в змозі не тільки не втратити свої позиції на світовому ринку зерна, а й покращити їх, що в результаті призведе до економічного зростання країни.

Сьогодні факультет готує «Бакалаврів», «Магістрів» за традиційними спеціальностями:

- Підприємництво, торгівля та біржова діяльність;


- Харчові технології (1. Технології зберігання і переробки зерна, 2. Технології хліба, кондитерських, макаронних виробів і харчоконцентратів);


- Галузеве машинобудування (Обладнання переробних і зернових виробництв).


На вимогу сучасного розвитку галузі хлібопродуктів відкрито наступні «Освітні програми»:
- Міжнародна торгівля;


- Управління бізнесом;


- Технологія кондитерських виробництв;


- Кормова біоінженерія;


- IT конструювання  та обслуговування обладнання (Зернопереробної галузі).


Сайт кафедри

технології зберігання зерна

Сайт кафедри

управління бізнесом

Сайт кафедри технологіче обладнання зернових виробництв Сайт Міністерства освіти і науки України
Сайт приймальної комісії ОНАХТ Сайт кафедри технології комбікормів і біопалива Сайт кафедри технології переробки зерна Сайт кафедри технології хліба, кондитерських, макаронних виробів і харчоконцентратів