???�?�?�?�???? ???????�?�?�?�???????�??

1. Назвіть базисні норми виходу круп і муки при переробці кукурудзи.

2. Який відносний вміст зародка в зерні кукурудзи?
3. Який відносний вміст жирів в зерні кукурудзи?
4. На яких машинах проводять очистку зерна кукурудзи від домішок?
5. Які варіанти водотеплової обробки зерна кукурудзи застосовують при її підготовці для переробки в крупи?
6. Назвіть основні етапи схеми подрібнення кукурудзи і відбору зародка.
7. Яке обладнання застосовують для подрібнення зерна кукурудзи?
8. До якої вологості сушать продукти подрібнення зерна кукурудзи?
9. Поясніть організацію сортування продуктів подрібнення зерна кукурудзи.
10. За допомогою якого обладнання проводять вилучення зародка з продуктів подрібнення кукурудзи?
11. Які продукти підлягають контролю в технології подрібнення кукурудзи і відбору зародка?
12. Назвіть ситові характеристики круп кукурудзяних шліфованих п’ятиномерних.
13. Назвіть основні етапи схеми виробництва круп кукурудзяних шліфованих п’ятиномерних.
14.   На якому обладнанні здійснюється шліфування круп кукурудзяних?
15. Поясніть організацію етапу сортування продуктів шліфування при виробництві круп кукурудзяних п’ятиномерних.
16. Поясніть організацію контролю мучки (муки, круп шліфованих) при виробництві круп кукурудзяних п’ятиномерних.
17. Назвіть основні етапи технології переробки кукурудзи в крупи крупні для пластівців і дрібні для паличок.
18. Поясніть організацію етапів подрібнення і сортування подрібнених продуктів в технології переробки кукурудзи в крупи крупні для пластівців і дрібні для паличок.
19. Яке обладнання застосовують для контролю круп крупних для пластівців і дрібних для паличок?
20. Назвіть основні етапи технології виробництва дрібної кукурудзяної крупи для паличок.
21. Поясніть організацію етапів подрібнення і сортування подрібнених продуктів в технології виробництва дрібної кукуруд-зяної крупи для паличок.
22. Які технічні характеристики повинні мати вальці при виробництві круп кукурудзяних дрібних для паличок?
23. Назвіть основні показники якості круп кукурудзяних.
24. Яку вирівняність повинні мати крупи кукурудзяні шліфовані всіх номерів (крупні для пластівців, дрібні для паличок)?
25. Назвіть основні показники якості кукурудзяної муки (зародка).
Автор проекту: І.О. Кустов & С.М. Соц © 2010-2011.
???�?�?�?�???? ???????�?�?�?�???????�??