???�?�?�?�???? ???????�?�?�?�???????�??

1. Які крупи використовують для виготовлення швидкорозварюваних круп?

2. Назвіть асортимент швидкорозварюваних круп.
3. Який вихід швидкорозварюваних круп регламентований „Правилами”?
4. Назвіть основні етапи виробництва швидкорозварюваних круп.
5. Яку вирівняність повинні мати крупи, які використовуються для виробництва швидкорозварюваних круп.
6. До якої вологості зволожують висхідні крупи в процесі виробництва швидкорозварюваних круп?
7. Яка тривалість відволоження круп після їх зволоження?
8. Яким чином проводять відволоження круп?
9. При яких параметрах пропарюють крупи?
10. Яка тривалість відволоження круп після їх пропарювання?
11. До яких значень вологості підсушують крупи перед їх плющенням?
12. Яке обладнання застосовують для плющення круп?
13. Які зазори необхідно встановлювати між вальцями при плющенні швидкорозварюваних круп?
14. До якого значення вологості сушать крупи після плющення?
15. Назвіть основні показники, за якими оцінюється якість швидкорозварюваних круп.
16. В яких швидкорозварюваних крупах допускається певний вміст плющених крупинок оброблених зерен жита і ячменю?
17. В яких межах змінюється розварюваність швидкорозварюваних круп?
18. Від чого залежать нормовані значення розварюваності швидкорозварюваних круп?
19. Який гарантійний термін зберігання швидкорозварюваних круп?
Автор проекту: І.О. Кустов & С.М. Соц © 2010-2011.
???�?�?�?�???? ???????�?�?�?�???????�??