???�?�?�?�???? ???????�?�?�?�???????�??
магнітні сепаратори скальператор каменевідбірник ситоповітряний сепаратор

1. Призначення попередньої підготовки круп’яного зерна.

2. Основні правила формування крупних партій зерна на виробничих елеваторах крупозаводів.
3. Які основні задачі вирішуються в зерноочисному відділенні круп’яного заводу?
4. Які фактори унеможливлюють використання універсальної схеми очистки і підготовки круп’яного зерна?
5. Назвіть основні етапи принципової схеми очистки і підготовки круп’яного зерна.
6. Як організовують вилучення домішок на першому етапі очистки і підготовки зерна?
7. Поясніть особливості можливих варіантів сепарування круп’яного зерна в ситоповітряних сепараторах.
8. Поясніть правила підбору сит в ситоповітряних сепараторах при сепаруванні круп’яного зерна.
9. Для яких культур в схемі очистки і підготовки передбачають відбір дрібного зерна, як одного з продуктів переробки?
10. З якою метою в схемах очистки і підготовки зерна застосовують круп’яні розсійники?
11. Призначення етапу контролю відходів та принципи його організації.
12. Для яких двох культур схеми очистки і підготовки зерна до переробки в крупи є найбільш простими? Обґрунтуйте відпо-відь.
13. Призначення та методи водотеплової обробки зерна в технології круп’яного виробництва.
14. Охарактеризуйте зміни, які відбуваються з основними анатомічними частинами зерна в процесі його пропарювання (су-шіння, охолодження).
15. Які переваги і недоліки мають пропарники періодичної (безперервної) дії?
16. Які режими водотеплової обробки зерна пшениці і кукурудзи рекомендовані «Правилами організації і ведення техноло-гічного процесу на крупозаводах»?
17. Назвіть основні етапи принципової технологічної схеми лущильного відділення.
18. Які етапи є обов’язковими при переробці в крупи всіх без винятку культур?
19. Призначення етапу фракціонування (калібрування) зерна за крупністю, обладнання для його реалізації, вимоги до відка-ліброваних  фракцій.
20. Призначення процесу лущення зерна, способи лущення.
21. Особливості лущення стиском і зсувом (багаторазовим і одноразовим ударом, інтенсивним стиранням), обладнання для його реалізації, культури для лущення.
22. Обґрунтуйте можливість застосування для лущення зерна вівса лущильників, в яких використовуються різні способи лущення.
23. Конструктивні особливості обладнання для лущення стиском і зсувом (багаторазовим і одноразовим ударом, інтенсивним стиранням).
24. Якими показниками оцінюється ефективність процесу лущення, числові значення цих показників?
25. Які фактори та як впливають на ефективність процесу лущення?
26. Принципи організації етапу сортування продуктів лущення.
27. Особливості схем лущення і сортування продуктів лущення без проміжного відбору ядра, їх переваги і недоліки.
28. Особливості схеми лущення і сортування продуктів лущення з проміжним відбором ядра, її переваги і недоліки.
29. Особливості круповідділення на ситах (в трієрах, падді-машинах, самопливних круповідділювачах).
30. Як оцінюється ефективність процесу круповідділення?
31. Призначення процесу шліфування, оцінка його ефективності.
32. Яке обладнання застосовується для шліфування ядра, його конструктивні особливості?
33. Призначення, принципи організації контролю круп з цілого ядра ( з подрібненого ядра).
34. Призначення, принципи організації контролю лузги, мучки і дрібки.
лущильно-шліфувальні машини А1-ЗШН трієрний блок бурат крупосортувальна машина
Автор проекту: І.О. Кустов & С.М. Соц © 2010-2011.
???�?�?�?�???? ???????�?�?�?�???????�??