???�?�?�?�???? ???????�?�?�?�???????�??
І тип проса ІІ тип проса ІІІ тип проса ІV тип проса

1. Які основні і побічні продукти отримують при переробці проса в крупи, базисні норми їх виходу?

2. Співвідношення анатомічних частин у зерні проса.
3. Якій відносний вміст жирів в зерні проса?
4. Яка ознака покладена в основу ділення зерна проса на типи?
5. Яке основне обладнання  застосовується для очистки зерна проса від домішок?
6. Які технологічні прийоми застосовують для підвищення ефективності вилучення домішок при підготовці проса до пере-робки?
7. Обґрунтуйте можливість (неможливість) застосування водотеплової обробки проса в процесі його підготовки до переробки в крупи.
8. Як організовують  контроль відходів при підготовці проса до переробки?
9. Які основні етапи включає схема переробки проса в крупи пшоно шліфоване?
10. Якими ситами характеризується крупна (дрібна) фракція проса?
11. Поясніть особливості можливих варіантів структурної побудови процесу лущення зерна проса.
12. Поясніть ефективність роботи окремих лущильних систем для різних варіантів структурної побудови процесу лущення зерна проса.
13. Поясніть організацію сортування продуктів лущення.
14. На якому етапі переробки проса в крупи пшоно шліфоване отримують крупу пшоно-дранець?
15. Призначення етапу шліфування ядра проса.
16. Яке обладнання може застосовуватись для шліфування ядра проса?
17. Як оцінюють ефективність шліфування ядра проса при виробництві круп пшоно шліфоване?
18. Як проводиться сортування продуктів шліфування в технології виробництва пшона шліфованого?
19. Призначення і організація етапу контролю пшона шліфованого (дрібки, мучки, лузги).
20. Якими ситами характеризуються крупи пшоно шліфоване (дрібка, мучка)?
21. За допомогою яких показників оцінюють якість пшона шліфованого?
22. В яких межах змінюється вміст доброякісного ядра в різних сортах круп пшоно шліфоване?
23. Максимальні значення вмісту вологи в крупах пшоно шліфоване.
24. Який максимальний вміст металомагнітних домішок допускається в крупах пшоно шліфоване?
25. Які терміни зберігання круп пшоно шліфоване?
26. Яким вимогам щодо вмісту зерна, ядра, дрібки повинні відповідати побічні продукти та відходи (мучка, дрібка, лузга) в технології виробництва круп пшоно шліфоване?
ситоповітряний сепаратор А1-БІС каменевідбірники Р3-БКТ сепаратор А1-БМС-6
Автор проекту: І.О. Кустов & С.М. Соц © 2010-2011.
???�?�?�?�???? ???????�?�?�?�???????�??