???�?�?�?�???? ???????�?�?�?�???????�??
крупа рисова з 1 типу крупа рисова з 2 типу крупа рисова з 3 типу крупа рисова

1. Які види круп отримують при переробці рису, їх характеристика, норми базисного виходу?

2. Анатомічна будова, хімічний склад зерна рису.
3. Особливості технологічних властивостей зерна рису.
4. Задачі попередньої підготовки зерна рису.
5. Особливості підготовки зерна рису в зерноочисному відділенні круп’яного заводу.
6. Особливості водотеплової обробки зерна рису при його переробці в крупи.
7. Які етапи включає технологічна схема переробки рису в крупи рисові шліфовані?
8. Як організовують фракціонування зерна рису перед лущенням?
9. Організація процесу лущення рису при його переробці в крупи.
10. Яке обладнання застосовують для лущення рису, геометричні і кінематичні параметри його робочих органів, режими лущення?
11. Як організовують сортування продуктів лущення рису, варіанти схем сортування, їх особливості?
12. На яке число фракцій сортують продукти лущення рису в круп’яних розсійниках, характеристика цих фракцій?
13. Якими ситами характеризується фракція, яка являє собою суміш лущених зерен (ядер) і лузги?
14. На яких ситах сортувальних систем продуктів лущення відбирають частинки подрібненого ядра і мучки?
15. Куди спрямовують вилучене в процесі сортування продуктів лущення ядро  фракції недозрілого зерна?
16. На яку систему спрямовують вилучені в процесі сортування продуктів лущення ядра крупної і дрібної фракцій зерна рису?
17. Як організовують шліфування цілого та подрібненого ядра рису, обладнання, режими шліфування?
18. Як проводиться сортування продуктів шліфування рису, можливі варіанти, їх особливості?
19. Як організовують остаточне сортування круп рисових шліфованих?
20. На яких ситах вилучають крупи рисові шліфовані на етапі остаточного сортування?
21. На яких ситах вилучають мучку і подрібнене ядро на етапі остаточного сортування круп рисових шліфованих?
22. Як проводиться остаточне сортування круп рисових шліфованих подрібнених?
23. Як здійснюють контроль круп рисових шліфованих?
24. Як здійснюють контроль круп рисових шліфованих подрібнених?
25. Як проводиться контроль мучки при переробці рису в крупи шліфовані?
26. Як проводиться контроль лузги при переробці рису в крупи шліфовані?
27. Назвіть основні показники якості круп рисових шліфованих.
28. Які з показників якості круп рисових шліфованих є притаманними тільки цим крупам?
29. Яка кількість подрібненого ядра допускається в крупах рисових шліфованих?
30. Яким вимогам повинна відповідати мучка кормова, яку отримують при переробці рису в крупи?
розсійник А1-БРУ лущильник У1-БШВ шліфувальна машина А1-БШМ-2,5
Автор проекту: І.О. Кустов & С.М. Соц © 2010-2011.
???�?�?�?�???? ???????�?�?�?�???????�??