???�?�?�?�???? ???????�?�?�?�???????�??
гречка звичайна крупа гречана ядриця безкрила гречка крилата гречка

1. Які види круп, отримують при переробці гречки?

2. Назвіть базисні норми виходу круп гречаних.
3. За яких обставин отримують крупу гречану ядрицю третього сорту.
4. Яку форму мають зерна гречки?
5. Якими поверхневими оболонками покрите зерно гречки?
6. Яка форма зв’язку поверхневих оболонок з ядром в зерні гречки?
7. В яких межах змінюється вміст чистого ядра в зерні гречки І-ІІІ класів?
8. Назвіть основні домішки в зерні гречки.
9. Проходом яких сит вилучають основну масу зерен жита і вівса з гречки?
10. На яких ситах із зерна гречки вилучають важковідокремлювані домішки?
11. В який спосіб проводять водотеплову обробку зерна гречки?
12. Який режим пропарювання підтримують в процесі ВТО гречки?
13. Які етапи включає технологічна схема переробки гречки в крупи?
14.  Призначення процесу калібрування зерна гречки на фракції перед лущенням.
15. Поясніть структуру схеми сортування зерна гречки за крупністю (калібрування) на круп’яних заводах великої продуктивності.
16. На яких ситах проводять калібрування зерна гречки?
17. Як організовують контроль відходів на етапі калібрування зерна гречки?
18. Які вимоги висувають до відкаліброваних фракцій?
19. Яке обладнання застосовують для лущення зерна гречки, конструктивні особливості його робочих органів?
20. Нормативні значення показників ефективності лущення зерна гречки.
21. Поясніть організацію етапу сортування продуктів лущення зерна гречки.
22. Поясніть правила підбору сит для сепарування лущених і нелущених зерен гречки
23. Які фракції продуктів отримують в розсійниках при сепаруванні продуктів лущення гречки?
24. Зазначте найменші з можливих розмірів отворів сит, сходом з яких отримують ядрицю.
25. Особливості організації етапу контролю ядриці (проділу, лузги) при переробці гречки в крупи.
26. Чи допускається вміст зерен пшениці в крупах гречаних?
27. Чи допускається вміст колених ядер в крупі гречаній ядриця?
28. Чи допускається вміст мучки в крупах гречаних?
29. Як часто необхідно визначати розварюваність круп гречаних?
30. Які терміни зберігання круп гречаних ядриця і проділ?
магнітний сепаратор
круп’яниі розсійники
пропарник періодичної дії вальцьодекові верстати
Автор проекту: І.О. Кустов & С.М. Соц © 2010-2011.
???�?�?�?�???? ???????�?�?�?�???????�??