???�?�?�?�???? ???????�?�?�?�???????�??
овес жовтий з довгим і вузьким зерном голкоподібної форми овес білий з крупним, добре виповненим зерном вівсюг
оббивальна машина

1. Які види круп та інших продуктів отримують при переробці вівса, норми їх базисного виходу?

2. Який відносний вміст в зерні вівса ендосперму (квіткових оболонок, алейронового шару, плодових оболонок, зародка)?
3. Яка форма зв’язку поверхневих оболонок з ядром в зерні вівса?
4. Які основні домішки містяться в зерні вівса?
5. Як враховуються зерна пшениці і ячменю в зерні вівса?
6. Назвіть основне обладнання, що застосовується для вилучення домішок із зерна вівса.
7. Проходом яких сит відбирають дрібне неповноцінне зерно вівса?
8. З якою метою в схемі очистки зерна вівса застосовують круп’яні розсійники?
9. Які методи водотеплової обробки вівса можуть застосовуватись на вівсозаводах, їх режими?
10. Поясніть вплив вибору обладнання для лущення зерна вівса на його кінцеву вологість в процесі ВТО.
11. Які етапи включає технологічна схема переробки вівса в крупи неподрібнені?
12. На якому обладнанні і де проводять фракціонування зерна вівса за крупністю?
13. Як організовують процес лущення зерна вівса при виробництві круп вівсяних неподрібнених, обладнання для лущення, режими лущення?
14.  Які особливості організації процесу сортування продуктів лущення вівса при виробництві круп вівсяних неподрібнених?
15. Як організовують процес шліфування ядра в технології виробництва круп вівсяних неподрібнених, обладнання?
16. Чи допускається виробництво круп вівсяних неподрібнених без застосування етапу шліфування ядра?
17. Як організовують контроль круп, лузги, дрібки і мучки в технології виробництва круп вівсяних неподрібнених?
18. Назвіть основні показники якості круп вівсяних неподрібнених.
19. Чи застосовують показник зольності круп при оцінці якості круп вівсяних неподрібнених?
20. Які основні операції включає технологія виробництва плющених вівсяних круп?
21. Яке обладнання застосовують для плющення при виробництві плющених вівсяних круп, кінематичні і геометричні па-раметри його робочих органів?
22. Які технологічні операції застосовують при виробництві пластівців «Геркулес»?
23. Яку додаткову очистку проходять вівсяні крупи неподрібнені при їх переробці в пластівці «Геркулес»?
24. Які режими підтримують при пропарюванні круп в процесі їх переробки в пластівці «Геркулес»?
25. На якому обладнанні проводять плющення круп і сушіння пластівців «Геркулес»?
26. Якими показниками оцінюється якість пластівців вівсяних «Геркулес»?
27. В чому полягають основні відмінності технології виробництва пластівців пелюсткових від технології виробництва пластівців «Геркулес»?
28. Якими показниками оцінюється якість пластівців пелюсткових?
29. Розварюваність яких пластівців менше: «Геркулес» чи пелюсткових? Обґрунтуйте відповідь.
30. Охарактеризуйте толокно, як один з видів продукції, що виробляється із вівса на крупозаводах.
31. Які основні етапи переробки вівса в толокно?
32. В чому полягає підготовка вівса до його переробки в толокно?
33. Як проводять лущення і сортування продуктів лущення вівса при виробництві толокна?
34. Як проводять подрібнення ядра вівса і сортування отриманих продуктів подрібнення при виробництві толокна?
35. Чи застосовують операцію шліфування ядра при переробці вівса в толокно?
36. Якими показниками оцінюють якість толокна?
37. На якому обладнанні виготовляють пластівці «Екстра»?
38. Охарактеризуйте режими пропарювання і сушіння ядра при виробництві пластівців «Екстра».
39. Як організовані операції різання і сортування продуктів різання при виробництві пластівців «Екстра»?
40. Якими додатковими операціями доповнюється технологічна схема виробництва пластівців «Екстра» для отримання можливості отримання муки вівсяної?
41. Якими показниками оцінюють якість пластівців «Екстра».
дисковий трієр (куколевідбврник)
трієр-вівсюговідбірник відцентровий лущильник концентратор
Автор проекту: І.О. Кустов & С.М. Соц © 2010-2011.
???�?�?�?�???? ???????�?�?�?�???????�??