???�?�?�?�???? ???????�?�?�?�???????�??

1. Які види круп отримують при переробці ячменю, їх характеристика?

2. Норми базисного виходу круп, побічних продуктів та відходів при переробці ячменю.
3. З яких анатомічних частин складається зерно ячменю?
4. Який вміст в зерні ячменю крохмалю (білків, пентозанів, клітковини, мінеральних речовин, жирів)?
5. На яких ситах виділяють дрібний ячмінь та який його вміст в зерні ячменю базисних кондицій?
6. Які задачі вирішуються при підготовці ячменю до переробки?
7. На якому обладнанні вилучають домішки з зерна ячменю при його підготовці до переробки в крупи?
8. Яке призначення круп’яних розсійників при підготовці ячменю до переробки в крупи?
9. Як організовують процес лущення зерна ячменю при його підготовці до переробки в крупи?
10. Які вимоги висувають до якості пенсака?
11. Який метод водотеплової обробки застосовують при підготовці ячменю до переробки в крупи, його режими?
12. Як організовують контроль дрібного ячменю та лузги при підготовці ячменю до переробки в крупи?
13. Які основні етапи включає технологічна схема переробки ячменю в крупи перлові?
14.  В яких випадках передбачають етап сортування і подрібнення пенсака, його побудова?
15. Як організовують шліфування ядра при переробці ячменю в крупи перлові, обладнання, його технічні характеристики?
16. Етап полірування ядра, його структура при переробці ячменю в крупи перлові.
17. Як організовують етап сортування круп перлових?
18. Якими ситами характеризуються крупи перлові?
19. Як проводять контроль круп перлових?
20. Як здійснюють контроль мучки при виробництві круп перлових?
21. Які основні етапи включає технологічна схема переробки пенсака в крупи ячні?
22. Для чого призначений етап попереднього шліфування пенсака при виробництві круп ячних, його структура?
23. Яка структура етапу подрібнення пенсака і сортування продуктів подрібнення при виробництві круп ячних, обладнання, що застосовується, його технічні характеристики?
24. Які фракції розсортованих продуктів пенсака спрямовуються на етап шліфування при виробництві круп ячних?
25. При виробництві круп ячних які фракції розсортованих продуктів подрібнення не направляють на етап шліфування і чо-му?
26. Якими ситами характеризуються крупи ячні.
27. Як організовують етап сортування круп ячних?
28. Як організовують контроль круп ячних?
29. Як організовують контроль мучки при виробництві круп ячних?
30. За допомогою яких показників оцінюють якість круп ячмінних?
31. Дайте визначення показника якості круп ячмінних – „недодир”, допустимі норми його вмісту в крупах перлових і ячних.
32. Якою повинна бути вирівняність круп перлових та ячних?
33. Які вимоги висувають до якості лузги і мучки, які отримують при переробці ячменю в крупи ячмінні?
Автор проекту: І.О. Кустов & С.М. Соц © 2010-2011.
???�?�?�?�???? ???????�?�?�?�???????�??