???�?�?�?�???? ???????�?�?�?�???????�??

1. Які види круп отримують при переробці пшениці, їх характеристика і норми базисного виходу?

2. Характеристика зерна пшениці, призначеного для виробництва круп.
3. Анатомічна будова зерна пшениці та відносний вміст в ньому окремих анатомічних частин?
4. Хімічний склад зерна пшениці.
5. Які основні задачі вирішуються при підготовці пшениці до переробки в крупи?
6. Який метод водотеплової обробки застосовують при підготовці пшениці до переробки в крупи, його режими?
7. На якому обладнанні проводять вилучення домішок при підготовці пшениці до переробки в крупи?
8. З якою метою в схемі підготовки пшениці до переробки в крупи застосовують круп’яний розсійник?
9. Які особливості організації контролю відходів при підготовці пшениці до переробки в крупи?
10. Які етапи включає технологічна схема переробки пшениці в крупи?
11. Якими ситами характеризуються крупи пшеничні «Полтавські» №1, №2, №3, №4 та крупи «Артек»?
12. Як організовують процес лущення зерна пшениці при її переробці в крупи?
13. Як здійснюють шліфування зерна пшениці при її переробці в крупи?
14.  Як організовують сортування продуктів шліфування при переробці пшениці в крупи?
15. Як організовують процес полірування ядра при переробці пшениці в крупи?
16. Призначення попереднього сортування продуктів полірування та його організація.
17. Яка структура етапу остаточного сортування і контролю круп пшеничних?
18. Як організовують контроль мучки при переробці пшениці в крупи?
19. Як організовують контроль відходів етапу лущення зерна пшениці?
20. За якими показниками оцінюється якість круп пшеничних?
21. Чи допускається вміст в крупах пшеничних оброблених зерен жита і ячменю?
22. Яку вирівняність повинні мати крупи пшеничні?
23. Як оцінюють якість мучки при виробництві круп пшеничних?
Автор проекту: І.О. Кустов & С.М. Соц © 2010-2011.
???�?�?�?�???? ???????�?�?�?�???????�??